Українська лабораторія якості і безпеки
продукції АПК

УЛЯБП АПК

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) створена згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 584-р від 2 жовтня 2003 року.


УЛЯБП АПК атестована Всеукраїнським Державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт), що свідчить про відповідність критеріям атестації вимірювальних лабораторій державної метрологічної системи.


Система управління якістю УЛЯБП АПК побудована (з 2007 року) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005), що підтверджено Атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України. В 2013 році УЛЯБП АПК успішно підтвердила свою компетентність, крім того, значно розширивши сферу акредитації.


Принципи та засади побудови УЛЯБП АПК, у частині вимог до управління, формувалися з врахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.


Відповідно до міжнародних стандартів найдієвішим інструментом перевірки компетентності лабораторії є участь у міжлабораторних порівняннях результатів. Протягом останніх років УЛЯБП АПК постійно приймає участь в різни раундах професійного тестування в рамках програми вітчизняних координаторів таких, як «ПРОФ-ТЕСТ», ДП «Укрметртестстандарт», а також міжнародних координаторів «Bipea», «Fapas», «ISTA», «Gafta». За результатами раундів УЛЯБП АПК постійно підтверджує високий рівень її компетентності. Це свідчить, що завдання поставлені програмою професійного тестування, персонал ВЛ успішно виконує і завжди готовий підтвердити якість проведених випробовувань.


Згідно наказу Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 29 грудня 2007 року № 966/141 НУБіП України було присвоєно статус підприємство (лабораторія) генетичного контролю – єдиної в Україні.


Досвід, здобутий багаторічною наполегливою працею, дає УЛЯБП АПК можливість запропонувати виробникам індивідуальні комплексні рішення лабораторного супроводу виробництва якісної і безпечної продукції від вхідного контролю до контролю готового продукту (понад 500 видів досліджень згідно національних та міжнародних стандартів).


УЛЯБП АПК приймає участь у розробці, гармонізації, адаптації і вдосконаленні методів дослідження показників якості і безпеки сировини та продукції АПК, їх стандартизації та впровадження у виробництво.


УЛЯБП АПК уповноважена на проведення державних випробувань засобів захисту рослин та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні.


Крім випробувальної діяльності УЛЯБП АПК надає науково-консультаційні та інформаційні послуги як великим сільськогосподарським підприємствам, так і приватним фахівцям галузі АПК, бере активну участь у розробці та оцінці технологій виробництва («від поля – до столу») сільськогосподарської та харчової продукції України.


Сучасна технічна база та наявність висококваліфікованого персоналу дають можливість УЛЯБП АПК проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів як вітчизняних, так і зарубіжних лабораторій.

Ми працюємо з Вами, для Вас та для процвітання України!

Новини АПК
Новини стандартизації, сертифікації, якості
Новини Лабораторії
 
© 2002-2016 Всі права захищені. Контактна інформація.
Використання вищезазначеної інформації можливо тільки із силкою на УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ, а в електроних продуктах - з гіперсилкою на http://www.quality.ua