Визначення показників якості продукції рослинництва і тваринництва

 • Органолептична оцінка якості зерна
 • Кількість сирого протеїну та вміст азоту
 • Олійність (в олійних та ефіроолійних культурах) (з обов'язковим визначенням вологості)
 • Сирий жир
 • Кількість клейковини механічним методом (система "Глютоматік")
 • Вологість стандартним методом
 • Кількість та якість клейковини
 • Число падіння (пшениця, жито, тритікале)
 • Скловидність (пшениця, кукурудза)
 • Показники якості методом інфрачервоної спектроскопії (Infratec)
 • Натура зерна
 • Вміст домішок у зерні
 • Хлібопекарські властивості (альвеоконсистограф) в зерні та борошні
 • Моно- та дисахариди
 • Вміст сирої клітковини
 • Загальна кислотність
 • Кислотне число жиру
 • Активність уреази
 • Крохмаль
 • Кислотне число (олія)
 • Аналіз проби на чистоту, схожість, вологість, заселеність шкідниками, життєздатність та крупність, енергія проростання
 • Маса 1000 шт. насінин
 • Сухі розчинні речовини
 • Цукор у цукрових буряках
 • Сухі речовини
 • Перетравність протеїну тваринного походження
 • Фосфор
 • Вітамін А та С
 • Вміст золи
 • Амінокислотний аналіз с/г сировини, продуктів тваринного та рослинного походження (15 амінокислот)
 • Вміст ерукової кислоти
 • Жирнокислотний склад олій рослинного походження та жирів тваринного походження
 • ß-каротин
 • Вміст макро- та мікроелементів (кальцій, калій, натрій, кобальт, залізо, магній, марганець, мідь та цинк)

Молекулярна діагностика продукції рослинництва та тваринництва

 • Виявлення та ідентифікація збудників інфекційних хвороб (лейкоз, туберкульоз та ін.) методом ПЛР в реальному часі та ІФА
 • Генетипування та ДНК паспортизація цінних порід ВРХ, собак, коней
 • Визначення патогенності вірусу пташиного грипу H5N1 (сіквенс гену гемаглютінину)
 • Діагностика інфекційних захворювань рослин
 • Кількісне визначення та ідентифікація ГМ-лінії сої, кукурудзи, ячменю, ріпаку, рису, цукрових буряків, картоплі (ПЛР)
 • Генетичний аналіз та ДНК-паспортизація рослин

Визначення показників безпеки в продукції рослинництва і тваринництва

 • Залишкові кількості пестицидів у воді, грунті, рослинному та біологічному матеріалі (молоці, м?ясі та ін.) методом тонкошарової хроматографії, газорідинної хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії та методом газорідинної хроматографії / мас-спектрометрії
 • Вміст діючих речовин у пестицидах методом тонкошарової хроматографії, газорідинної хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії та методом газорідинної хроматографії / мас-спектрометрії
 • Ізотопи плутонію, стронцію-90 у грунті, рослинності, сільськогосподарській продукції та воді
 • Цезій-137 у воді та грунті
 • Вміст гама-випромінюючих радіонуклідів (енергія випромінювання від 50 до 2000 кеВ) в пробах навколишнього середовища за винятком повітря і води
 • Вміст нітратів та нітритів
 • Вміст важких металів у продукції рослинного, тваринного походження та воді (кадмій, мідь, свинець, цинк, стронцій)

Агрохімічні та мікробіологічні дослідження ґрунту

 • Еколого-агрохімічна оцінка стану поля, еколого - агрохімічна паспортизація поля
 • Дослідження сольового складу водної витяжки солонцевих, засолених і зрошуваних грунтів
 • Визначення вмісту мікроелементів у грунті
 • Визначення катіонного та аніонного складу грунту
 • Дослідження ґрунтів з кислою реакцією ґрунтового середовища та видачею рекомендацій щодо їх меліорації
 • Розрахунок норм добрив із визначенням рухомих форм макроелементів в ґрунті
 • Аналіз торфу та продукти його переробки для сільського господарства
 • Дослідження тепличних грунтів
 • Аналіз мінеральних добрив, органічних добрив
 • Оцінка біологічних властивостей грунту
 • Визначення чисельності грунтових мікроорганізмів за груповим складом
 • Визначення токсичності грунту стосовно біотестів
 • Визначення ферментативної активності грунту

Діагностика хвороб та фітопатологічна експертиза продукції рослинництва і грибівництва

 • Загальна фітопатологічна експертиза зерна пшениці, ячменю, вівса, жита, тритікале (включає визначення енергії проростання, схожості, заспореності сажками, в т.ч. летючою сажкою, вмісту склероціїв та гал нематод, ураженості проростків, та зараженості зерна патогенами)
 • Діагностика хвороб рослин, посадкового матеріалу
 • Визначення контамінації овочесховищ і тари мікроорганізмами
 • Нематодологічний аналіз рослин
 • Визначення якості посівного матеріалу їстівних грибів (включає визначення вологості, рН, чистоти та життєздатності)
 • Надання рекомендацій зі зниження інфекційного фону приміщень
 • Теоретично-практичний курс підвищення кваліфікації з відривом від виробництва "Діагностика хвороб культивованих грибів та ідентифікація їх збудників"
 • Мікологічний і нематодологічний аналіз грунту та субтрактів для вирощування грибів
 • Аналіз харчових продуктів, кормів та кормової сировини, промислових товарів, біодобавок на забруднення їх мікроорганізмами
 • Вивчення грибостійкості різних матеріалів (папір, вироби технічні, матеріали полімерні та їх компоненти, покриття лакофарбні)
 • Визначення фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур
 • Мікрофотографія мікроорганізмів
 • Ідентифікація мікроміцетів до виду
 • Виділення грибів у чисту культуру

Реєстрація засобів захисту рослин (ЗЗР)

 • Дореєстраційні випробування ЗЗР
 • Випробовування біологічної ефективності та фітотоксичності ЗЗР
 • Повний спектр екотоксикологічних досліджень ЗЗР
 • Демонстраційні досліди

Визначення гідрохімічних показників якості води

 • рН
 • Електропровідність
 • Загальна твердість
 • Окисність перманганатна
 • Гідрокарбонат-іони
 • Тимчасова твердість (лужність, карбонатна твердість)
 • Залізо загальне
 • Хлориди
 • Сульфати
 • Нітрати
 • Кальцій
 • Магній
 • Загальна мінералізація (сухий залишок)


 
© 2002-2016 Всі права захищені. Контактна інформація.
Використання вищезазначеної інформації можливо тільки із силкою на УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ, а в електроних продуктах - з гіперсилкою на http://www.quality.ua